Natuurlijk! de Klepper, ruimte om te leren.

Schoolplan

Elk schooljaar maken we een jaarplan. Daarin stellen we korte-termijn doelen. Deze zijn terug te vinden onder het kopje ‘jaarplan en jaarverslag’.

De lange-termijn doelen (voor de komende 4 jaar) leggen we vast in een schoolplan. Het schoolplan is met het team samengesteld en met de MR besproken. Het is vastgesteld in de MR vergadering van dinsdag 1 oktober 2019.

_Schoolplan Obs De Klepper 19-23