Previous Next

OBS de Klepper

De Klepper is een kleine en moderne school in Zoelmond. De meeste leerlingen komen uit het dorp Zoelmond en uit de dorpen eromheen. Het team is enthousiast en professioneel.

Lees meer »

De schooltuin

* een prachtige bloementuin, moestuin en fruittuin om de school
* leerlingen uit de bovenbouw onderhouden de tuin samen met ouders
* oogst uit de tuin wordt door leerlingen op het schoolplein verkocht

Wij bieden praktijkonderwijs wat niet uit een boek te leren is!

Oud en jong

* leerlingen organiseren minimaal 2 keer per jaar een leuke activiteit voor ouderen uit het dorp
* een goed en gezellig samenzijn tussen en ouderen en leerlingen, het kan gaan om een spelletjes middag of een pannenkoekenlunch.

Wij delen ons mooie schoolgebouw graag met de mensen om ons heen!

Bredeschool

* tussen- en naschoolse opvang aanwezig in de school onder leiding van Buitenpret.
* de visie van Buitenpret sluit goed aan bij onze manier van werken; veel buiten zijn, genieten van onze prachtige speeltuin en aandacht voor een gezonde, actieve houding bij kinderen.

Wij vinden niet alleen leren maar ook bewegen en ontspannen belangrijk!