Natuurlijk! de Klepper, ruimte om te leren.

Ouderenquete

MAART 2021

We zijn zeer trots en tevreden op de uitkomsten van de oudertevredenheidpeiling. 45 van de 57 ouders hebben hem ingevuld. Het gemiddelde rapportcijfer wat jullie voor de Klepper hebben gegeven is een 8,36 (landelijk gemiddelde is een 7,59)

Heel hartelijk dank daarvoor. Door deze grote respons hebben we een goed beeld gekregen van hoe onze ouders naar onze school, het onderwijs op De Klepper, kijken.

In de bijlage vindt u een officiële samenvatting van de uitkomsten. Hieronder een beschrijving van de (al ondernomen) acties.

De drie minst hoog gescoorde onderwerpen hebben onze aandacht:

De onveilige situatie op weg naar school, de overblijf en de schooltijden.

*De onveilige situatie op weg naar (bij de) school is ook voor ons een aandachtspunt. We hebben hierover al regelmatig contact met de gemeente gehad maar het blijkt erg lastig om aanpassingen doorgevoerd te krijgen.

*Ook hebben we contact gehad met de medewerkers van de overblijf, de collega’s van Buitenpret. We hebben afgesproken dat school qua organisatie meer mee gaat bepalen met betrekking tot de organisatie en de sfeer van het overblijven op school. Om meer concrete aanpassingen te kunnen doorvoeren hebben we informatie op inhoud nodig. Loopt u tegen problemen aan, bent u niet tevreden over de overblijf dan wil zowel Buitenpret als school hiervan graag op de hoogte gesteld worden want alleen dan kunnen we er iets aan doen.

*Voor wat betreft de schooltijden is ongeveer 10 keer aangegeven niet tevreden te zijn met de huidige schooltijden. Ook in de opmerkingen is te lezen dat  een aantal ouders de voorkeur geven aan een continurooster op De Klepper. Dit onderwerp is besproken in het team en met de MR waarbij we tot de conclusie zijn gekomen dat een continurooster, mede door de opgedane ervaring na de eerste lockdown, bijt met onze visie op onderwijs. Wij vinden het erg belangrijk dat de leerlingen voldoende ontspannen en bewegen zodat ze beter instaat zijn om het middagprogramma te volgen. Wanneer we een continurooster zouden invoeren hebben de leerlingen een half uur de tijd voor de lunch inclusief ontspanning voordat de lessen weer moeten beginnen. In de huidige schooltijd wordt er op school ongeveer 15 minuten gegeten en is er bijna een uur ruimte voor ontspanning, buitenspel of vrij bewegen. Na deze ruime pauzetijd is gebleken dat de leerlingen zich beter kunnen concentreren tijdens het middagprogramma.

Om bovenstaande visie te onderstrepen hierbij een link https://youtu.be/wNa__ZtY7N4

“Waarom het kinderbrein wil spelen” over het belang van buitenspelen door Dr Scherder: zeer de moeite van het kijken waard! De executieve functies die Dr Scherder noemt, maken ook deel uit van ons jaarplan, de huidige ontwikkelplannen op De Klepper. Afgelopen november hebben we hierover een teamscholing gevolgd en vanaf februari zijn we gestart met de introductie van deze functies (wij noemen ze krachten) in elke klas.

oudertevredenheid

Via onderstaande link ziet u de resultaten van de ouderenquete van mei 2016.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YOkOqde4-TMU5WpyW9yow7dgYp2DJ49BYCqNzURfW0w/edit?usp=sharing