Natuurlijk! de Klepper, ruimte om te leren.

Ouderenquete

MAART 2023

We zijn zeer trots en tevreden op de uitkomsten van de oudertevredenheidpeiling. 72% van de ouders hebben hem ingevuld. Het gemiddelde rapportcijfer wat jullie voor de Klepper hebben gegeven is een 8,2 (landelijk gemiddelde is een 7,7)

Heel hartelijk dank daarvoor. Door deze grote respons hebben we een goed beeld gekregen van hoe onze ouders naar onze school, het onderwijs op De Klepper, kijken.

In de bijlage vindt u een officiële samenvatting van de uitkomsten.

OBS De Klepper 2023