Natuurlijk! de Klepper, ruimte om te leren.

Jaarverslag & Jaarplan

 

 

Door middel van ons jaarplan maken wij voor anderen en onszelf duidelijk welke verbeterpunten in het komend schooljaar aangepakt worden. Deze verbeterpunten komen voort uit de diverse analyses die de teamleden aan het eind van vorig schooljaar hebben uitgevoerd. De verbeterpunten zijn geprioriteerd en getoetst aan de visie van de school. Tenslotte is een inschatting gemaakt of de verbeterpunten realistisch en haalbaar zijn in de tijd.

De meeste verbeterpunten zijn uitgewerkt in zogenaamde planningsdocumenten. Hierin wordt per verbeterpunt aangegeven: de doelstellingen, de activiteiten, de planning en de betrokkenen.

Aan het eind van het schooljaar wordt dit jaarplan geëvalueerd in het jaarverslag.

Jaarplan de Klepper 2023-2024

Jaarplan Klepper 2022-2023

Jaarplan Klepper 2021-2022

Jaarplan Klepper 2020-2021 incl evaluatie

Jaarplan Klepper – 2019-2020 website

Jaarplan Klepper 2.0 2018-2019 incl evaluatie website docx

Jaarplan 2017-2018 met evaluatie

download1Jaarplan 2016-2017 met evaluatie