Natuurlijk! de Klepper, ruimte om te leren.

Sociaalveiligheidsplan en meldcode

Voor elk kind moet de Klepper een veilige plek zijn. In het Sociaalveiligheidsplan leest u hoe we dit vormgeven op school. Tevens vindt u hier een document over de meldcode kindermishandeling

3.3 Sociaalveiligheidsplan oktober 2019

Meldcode kindermishandeling BasisBuren def 20220101