Natuurlijk! de Klepper, ruimte om te leren.

Sociaalveiligheidsplan

Voor elk kind moet de Klepper een veilige plek zijn. In het Sociaalveiligheidsplan leest u hoe we dit vormgeven op school.

3.3 Sociaalveiligheidsplan oktober 2019