Natuurlijk! de Klepper, ruimte om te leren.

Visie

Zo werken wij op de Klepper

Het team van de Klepper werkt vanuit de volgende waarden:

 • Veiligheid (veilige haven) en geborgenheid
 • Gelijkwaardig in diversiteit
 • Respect en zorg voor jezelf en elkaar
 • Zorg en aandacht voor natuur en milieu
 • Kleinschaligheid, waardoor een ieders kwaliteiten gezien worden
 • Authenticiteit
 • Samen groeien

Missie/visie

Gezien de boven beschreven interne en externe context van de school en gezien de waarden van het team staat de school voor de volgende opdracht:

Zorgen dat er in Zoelmond een kleinschalige, verantwoorde onderwijsvoorziening is, die tegemoet komt aan de wensen van een diverse schoolpopulatie, die aandacht besteedt aan duurzaamheid en de natuur om ons heen. We geven leerlingen de cognitieve en sociale vaardigheden en kennis mee, waarmee ze keuzes kunnen maken om aan de maatschappij te kunnen deelnemen.

Vanuit deze opdracht werkt de school aan de verwezenlijking van de volgende missie:

Op basisschool de Klepper groeien kinderen samen in een kleinschalige, natuurlijke omgeving, met aandacht voor de unieke ontwikkeling van ieder kind, zodat zij een stabiele basis krijgen om zich  in  de maatschappij thuis te voelen en er een waardevolle bijdrage aan te kunnen leveren.

Het team werkt bij het realiseren van die missie vanuit de volgende visie:

 • Ieder kind wordt gezien
 • Kinderen stimuleren tot zelf ontdekkend en samenwerkend leren ook in de natuur in en rondom de school
 • Samenwerken met meedenkende ouders; leerkrachten en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen
 • Samen met ( de medewerkers van) Buitenpret
 • Vakkundige en enthousiaste leerkrachten
 • Veel aandacht voor duurzaamheid
 • De Klepper is een actief onderdeel van het dorp; de school is er niet alleen voor de leerlingen, maar vervult ook een actieve rol naar de inwoners van Zoelmond
 • Waar mogelijk met inzetten van andere scholen in de buurt en passende instanties en bedrijven in de buurt