Natuurlijk! de Klepper, ruimte om te leren.

Opvang Buitenpret

Wat biedt Kinderdagverblijf Buitenpret op de basisschool de Klepper?

Buitenschoolse opvang (BSO)BSO de Lispeltuut is gevestigd in basisschool de Klepper in Zoelmond. In de naastgelegen speeltuin kunnen kinderen vanuit onze groepsruimte direct buiten spelen. Tijdens de schoolweken bieden we opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar op maandag, dinsdag en donderdag. Er worden op onze locatie maximaal 22 kinderen opgevangen. Afhankelijk van het aantal kinderen werken er 1 of 2 pedagogisch medewerkers.

Heeft u opvang op woensdag en/of vrijdag nodig, dan bieden wij deze eventueel op onze locatie in Rijswijk bij BSO de Pettefletters. Hier verzorgen wij ook de opvang in de vakanties.

Bij de BSO kunnen kinderen genieten van een variërend aanbod met activiteiten. We stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden; de fantasie met verkleedkleren, het sporten voor o.a. de motoriek en de Kapla voor rekenprikkels. We stimuleren de zelfstandigheid en hebben respect voor eigen inbreng en creativiteit. Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich veilig voelen. Kinderen mogen zich uiten bij ons en wij geven door middel van huisregels de kaders aan. We zorgen er samen voor dat de Lispeltuut een warme plek is waarbinnen kinderen zichzelf mogen én kunnen zijn!

Voorschoolse opvang (VSO)

Op aanvraag en in overleg is er VSO mogelijk op maandag en donderdag op onze locatie in Rijswijk. Kinderen die gebruik maken van de VSO worden tijdens schoolweken 07.30 en 08.00 uur gebracht en vindt plaats in de groepsruimte van BSO de Pettefletters. Er is gelegenheid om vrij te spelen en wanneer er interesse voor is wordt er een activiteit aangeboden. Om 08.15 uur worden de kinderen met de bus naar school vervoerd en naar hun klas gebracht. De oudste kinderen zullen zelf naar hun klas gaan.

Tussen schoolse opvang (TSO)

Kinderdagverblijf Buitenpret verzorgd op basisschool de Klepper de TSO.  De TSO is de opvang tijdens de middagpauze. De opvang vindt plaats in de basisschool. De kinderen eten onder begeleiding van pedagogisch medewerkers de lunch en kunnen even ontspannen en buiten spelen. U kunt kiezen voor TSO op vaste dagen op contract gedurende 40 weken per jaar of een TSO zonder contract. U kunt de TSO dan afnemen op flexibele dagen. Beide is ook mogelijk.

Heeft u interesse in een van de opvangsoorten, dan kunt u meer informatie vinden op onze website http://www.kinderdagverblijfbuitenpret.nl  Via de website is ook de mogelijkheid om een inschrijving. Heeft u vragen mail gerust naar info@kinderdagverblijfbuitenpret.nl of neem telefonisch contact met ons op 0345-502536