Natuurlijk! de Klepper, ruimte om te leren.

Opvang Buitenpret

Van piepklein tot best al groot, iedereen is welkom op Kinderdagverblijf Buitenpret

Kinderdagverblijf Buitenpret is een professionele kinderopvang waar de kinderen centraal staan.

Kinderdagverblijf Buitenpret biedt u en uw kinderen:

  • Een veilige en huiselijke sfeer.
  • Een prachtige binnenruimte.
  • Een uitdagende speel- en leeromgeving zowel binnen als buiten.
  • Een rotsvast team met professionele, VVE gecertificeerde pedagogisch medewerkers.
  • Een VVE gecertificeerd programma op de peuterspeelleergroep.

TSO De Klepper

Buitenpret biedt op basisschool De Klepper tussenschoolse opvang (TSO) aan.

De tussenschoolse opvang is opvang tijdens de middagpauze, de zogenaamde ‘overblijf’ op school. De opvang vindt plaats in de basisschool. De kinderen eten onder begeleiding van pedagogisch medewerkers een boterham en kunnen even ontspannen en buiten spelen.

Onze ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, evt. met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Kinderdagverblijf Buitenpret de tussenschoolse opvang. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Wij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen wij dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van de school

BSO De Lispeltuut

Deze BSO bestaat uit maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en wordt begeleid door twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers. De kinderen komen van de school uit Zoelmond.

BSO de Lispeltuut zit gevestigd in basisschool de Klepper naast een grote speeltuin waar volop buiten gespeeld kan worden. Kinderen kunnen genieten van een variërend aanbod in activiteiten.  Kinderen mogen ervaren en ontdekken zowel binnen als buiten. BSO de Lispeltuut maakt in de wintermaanden incidenteel gebruik van de gymzaal in Beusichem. Hier krijgen de kinderen activiteiten aangeboden op het gebied van sport en spel.

Openingstijden BSO De Lispeltuut

Maandag 15.00 uur tot 18.15 uur

Dinsdag 15.00 uur tot 18.15 uur

Donderdag15.00 uur tot 18.15 uur na 18.00 uur wordt er extra tarief berekend

Vakantieopvang

In de schoolvakanties kunt u bij Kinderdagverblijf Buitenpret vakantieopvang afnemen voor uw kind.

Onze vakantieopvang vindt plaats op locatie Rijswijk. Kinderen van alle locaties (Buren, Zoelmond, Rijswijk) en kinderen die alleen vakantieopvang afnemen zitten bij elkaar op de groep.

Wij bieden in de vakanties een gevarieerd, sportief en creatief programma aan. In de vakanties zijn de kinderen lekker vrij en zijn ze een hele dag bij Kinderdagverblijf Buitenpret. Deze tijd vullen we op een leuke en uitdagende manier in.

Voor de vakanties wordt er altijd een activiteitenplanning gemaakt. Iedere dag worden er leuke en prikkelende activiteiten aangeboden soms rondom een thema. In de herfstvakantie worden er bijvoorbeeld allemaal activiteiten rondom de herfst gedaan, denk aan herfststukjes maken. In de zomervakantie wordt er voor zes weken een activiteitenplan gemaakt. Er worden bijvoorbeeld hutten van pallets gebouwd, lekker met water gespeeld, sieraden gemaakt, oud Hollandse spelletjes gespeeld.

De activiteiten worden aangeboden voor verschillende leeftijden. We bieden zoveel mogelijk afwisselende activiteiten aan denk hierbij aan: handenarbeid, creatief, sport, spel.

U kunt altijd vakantieopvang voor uw kind afnemen, ook als hij/zij normaal niet aanwezig is op onze BSO.

Dagopvang

Kinderdagverblijf Buitenpret bestaat uit 3 horizontale groepen, een baby-, dreumes-, en peutergroep, 1 verticale plusgroep voor kinderen met en zonder specifieke zorgvraag. Buitenpret heeft op 3 locaties een peuterspeelleergroep en op 4 locaties een buitenschoolse opvang. De binnenruimtes bij Buitenpret zijn ruimtelijk en ingericht met educatief speelgoed. De kinderen van de dagopvang van de babygroep, plusgroep en peutergroep slapen buiten in buitenbedden die speciaal voor kinderdagverblijven.

Voor meer algemene informatie verwijzen wij u door naar onze website: http://www.kinderdagverblijfbuitenpret.nl

Voor onze inschrijfformulieren verwijzen wij u graag door naar onze website: http://www.kinderdagverblijfbuitenpret.nl/downloads/